7. u vjezdu do Jablonného nad Orlicí naproti dnešní bemzinové pumpě 001