6. smíšená komise pro vytyčení demarkační čáry v Hradiskách