Lake Chon je velké hluboké jezero tvořené v kráteru sopky