Předjaří, u kamenolomu Mistrovice ,první malá elektrárna v okolí