Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jablonné nad Orlicí

Jablonné nad Orlicí - foto.

Město Jablonné nad Orlicí leží ve východních Čechách, na úpatí Orlických hor, na svahu nad Tichou Orlicí. Město je významný ekonomický tahoun regionu s rozvinutým průmyslem a pětiprocentní nezaměstnaností. Prochází jím komunikace první třídy číslo 11 z Prahy na Ostravu a železniční trať 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Hanušovice s odbočkou na Polsko v blízkém Lichkově.

Historické jádro města je památkovou rezervací.

Historie

Název obce možná pochází od středověkého označení „gablona“, jež znamenalo clo. Jablonné se poprvé připomíná jako trhová obec snad už roku 1093, bezpečné záznamy od roku 1304. Král Václav II. daroval Jablonné Závišovi z Falkenštejna, ve 14. století patřilo zbraslavskému klášteru. Po husitských válkách je zabrali Kostkové z Postupic, od roku 1508 patřilo pánům z Pernštejna a Hrzánům z Harasova. 1622 je koupil Karel kníže z Lichtensteinu, jehož potomkům i s okolím patřilo až do roku 1918. V roce 1831 vydal zdejší rodák, kněz F. A. Vacek (1780 – 1854) „Místopis a historii městyse Jablonného nad Orličkou“. Za války v roce 1866 se město bránilo, takže muselo Prusům zaplatit velké výpalné. Roku 1874 přijel do Jablonného první vlak, roku 1878 vznikla Občanská záložna, která pak postavila i obecní vodovod.[1]

Roku 1850 zde žilo 735 osob ve 139 domech, roku 1900 to bylo 1248 osob ve 162 domech a roku 1970 2502 osob ve 397 domech.[2] Obec byla velkou převahou česká, roku 1929 se k německé národnosti hlásilo 1 % obyvatel.[3] Sousední vesnice směrem do hor byly sice z velké části české, nicméně po zabrání Sudet leželo Jablonné na hranici.

Už koncem 19. století zde byla rozvinutá výroba kartáčů, klihu, knoflíků, výrobků ze dřeva a kostelních rouch. Během 20. století vznikly továrny na klih, na nábytek, elektrická zařízení a jedna z prvních na telefony a rozhlasové přístroje. Dnes se zde vyrábějí domácí elektrické spotřebiče, lisovací nástroje, zahradní nábytek a další.

Městský znak

Město má ve znaku černého medvěda, který drží opatskou berlu. Ta patrně souvisí se zbraslavským klášterem, jemuž město ve 14. století patřilo.

Původ znaku vysvětluje následující pověst. Každý rok na podzim se posílaly vozy s čeledí po obcích vybírat daně v naturáliích. Občas se ale vyskytli falešní výběrčí, proto s nimi jezdil mnich, který měl berlu. Vůz naložený voňavými naturáliemi podle pověsti přilákal medvěda. Čeleď před ním utekla, medvěd vylezl na vůz, ale koně se rozběhli a medvěd nemohl seskočit. Aby nespadl, musel se chytit berly. Dojel tak až na Jablonské náměstí, kde se mu podařilo seskočit a utekl do míst, kde dnes stojí kostel. Jablonští splašené koně zastavili a vrchnost jim dovolila mít ve znaku medvěda s berlou.

 • Barokní kostel sv. Bartoloměje nad městem z roku 1680, od roku 1683 farní, přestavěn roku 1725, snad stavitelem O. Kastellim. Zařízení zčásti rokokové, z poloviny 18. století.
 • Velká patrová farní budova je z roku 1725, na chodbě portréty farářů od roku 1683.
 • Na čtvercovém náměstí, které je památkovou zónou, je několik pozdně barokních domů, dva roubené s charakteristickými lomenicemi a mariánský sloup z roku 1748. Na mostě a v ulici Českých bratří několik barokních soch z 18. století.[4]
 • Radnice má cenný archiv s nejstarší městskou pečetí z roku 1358.
 • Žulová socha Nejsvětější Trojice za hřbitovem, lidová práce z roku 1836.
 • Most přes Tichou Orlici

  Všimli jste si mostu přes Tichou Orlici ? Připomíná svou stavbou Karlův most v Praze.

  Původní cesta z Moravy do Čech vedla dnešní ulicí Českých bratří (vedle drogerie) přes náměstí k Tiché Orlici (mezi dnešní budovou spořitelny a samoobsluhy), brodem do Lubníka a přes "Zlatník" k Žamberku.

  Dne 30. dubna 1838 byla moravská - haličská silnice vyměřována přes Jablonné nad Orlicí inženýrem Josefem Bachem. 3. prosince 1838 byl tento úsek silnice kolaudován.

  18. června 1800 byl položen základní kámen k výstavbě mostu přes Tichou Orlici. V městské kronice je německy psaný zápis, který nás o této události informuje. Místo, odkud jsou přivezeny kameny na stavbu, není v kronice k přečtení. Víme však, že za dovoz 1 m3 se platily 2 krejcary. Když byl most v roce 1841 dokončen, bylo rozhodnuto, že by bylo dobré na tomto prázdně působícím mostě postavit sochy. Byli vyzváni jablonští občané, aby uspořádali sbírku na zakoupení jedné sochy, zatímco druhou uhradí občané Mistrovic a Lubníka. Tento záměr se splnil. Otevření mostu se uskutečnilo 25. března 1843 v 15 hodin s okázalou slávou, se sochami sv. Jana Nepomuckého a sv. Floriána. Plastiky jsou dobré výtvarné úrovně a tvoří s mostem malebný celek. Most i sochy jsou zapsány v seznamu památkových objektů.

  Tento malebný celek mostu s kamennou zídkou částečně znehodnotilo kovové zábradlí postavené v 30. letech při rozšiřování vozovky.