Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o KS Čínské lidové repubiky.

  Říjen 2017 začíná 18. října končí 24. října.

sjezd-ks-ciny---kopie.jpg

V Pekingu skončil 19. sjezd KS Číny

2017-10-24 13:41:11 cri

 

 

Dnes v pekingském Paláci lidu úspěšně skončil 19. sjezd Komunistické strany Číny, kterému předsedal čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching). Na zasedání byl zvolen nový Ústřední výbor KS Číny a vybrána ústřední disciplinární komise. Během zasedání byly také schváleny rezoluce Ústředního výboru z 18. sjezdu KS Číny, rezoluce práce ústřední disciplinární komise a pozměňovací návrh ústavy strany.

Počet delegátů a ostatních zástupců byl ustanoven na počtu 2 354, ale oficiální účast byla 2 336 lidí, což je v souladu s ustanoveními volebního sjezdu.

Čínský prezident Xi Jinping (Si Ťin-pching) před polednem oznámil, že byl oficiálně zvolen nový ÚV KS Číny a vybrána také ústřední disciplinární komise.

V průběhu zasedání byly také schváleny rezoluce Ústředního výboru z 18. sjezdu KS Číny, rezoluce práce ústřední disciplinární komise a pozměňovací návrh ústavy strany. Na zasedání se velmi ocenila práce ústřední disciplinární komise.

Xi Jinpingovy myšlenky socialismu s čínskými charakteristikami v nové éře byly zapsány do ústavy strany a navázaly tak na myšlenky marxismu a leninismu, myšlenky Mao Zedonga (Mao Ce-tung), teorie Deng Xiaopinga (Teng Siao-pchinga), myšlenky Trojí reprezentace a vědecké koncepce rozvoje, které již jsou průvodcem KS Číny.

 
• Xi Jinping: Budeme aktivně podporovat budování společenství lidského osudu
• Si Ťin-pching: Chceme sloužit lidem, být průkopníky nové éry a páteří národa
• Nová ústřední disciplinární komise KS Číny schválila první komuniké plenárního zasedání
• Xi Jinping: Do roku 2020 je třeba všestranně vybudovat mírně bohaté společenství
• Xi Jinping: V roce 2019 bude Čína více prosperující a silnější zemí 
• Xi Jinping: reformy a otevírání se světu jsou směry dnešní Číny
• Do nového politbyra ÚV KS Číny byli zvoleni stálí členové
• Si Ťin-pching: Nová éra by měla mít nového ducha
• Xi Jinping: Splníme své povinnosti a nezklameme přání lidu
• Stálí členové nového politbyra ÚV KS Číny byli zvoleni
• Xi Jinping (Si Ťin-pching) byl zvolen za generálního tajemníka 19. ÚV KS Číny

 


Přivítání od zahrarničního oddělení KS ČÍNY

 Vítejte na internetových stránkách mezinárodního oddělení ústředního výboru komunistické strany Číny (IDCPC)!

IDCPC je funkční skupina CPC, zodpovědná za stranické mezinárodní komunikaci a kontakty s cizími politickými stranami a organizacemi.  Vedení strany uplatňuje obecná pravidla při mezinárodní činosti,my se řídíme a obhájujeme čtyři principy strany-k-vztahy strany, jmenovitě, nezávislost,  rovnost, vzájemný respekt a nevměšování do vnitřních  záležitosti. To je naše předsevzetí, které slouží čínské  reformě a rychlému postupu  modernizace, zajistitění světového míru, hledání přirozeného vývoje  lidstva .

Tyto internetové stránky jsou orientované na širokou veřejnost  doma a do zahraničí. Snažíme se poskytovat přesné zprávy o KS a našich mezinárodních aktivitách a podstatné informace o životě strany. Já doufám, že internetové stránky, s vaším zájmem a podporou budou moci sloužit jako okno pro vás k nahlédnutí do Číny.


Wang Jiarui

 

Zde zavřou oči všichni "uvědomělí" - "KOVANÍ OBHÁJCI KAPITALISMU", občané České Republiky, zvláště pak příslušníci pravicových stran, kteří vyznávají barvu kterou je napsáno toto upozornění, /modrou/ , tkzv. "modří soudruzi ".


Emblemem komunisté strany Číny je  srp a kladivo.

Vlajka komunisté strany Číny je rudá vlajka zvýrazněná o zlatý stranický  emblem v ní.

Stranický emblem je  symbol a známka komunistické strany Číny. Všichni členové strany musí chránit  stranické znaky. Stranické emblemy a vlajky by měly být vyrobené a používané podle pravidel.

Už je mohou otevřít ale jen trochu.........

Komunistická strana Číny

 


KS Číny je vůdčí silou čínské dělnické třídy, zároveň je vůdcem čínského lidu a čínského národa, je řídícím jádrem socialistické věci s čínskými rysy, reprezentuje požadavky rozvoje  čínských pokrokových výrobních sil, reprezentuje směr čínského pokrokového kulturního postupu, i základní zájmy širokých řad čínského lidu.

Nejvyšším ideálem a konečným cílem KS Číny je uskutečnit komunismus. Ve stanovách strany se uvádí, KS Číny považuje  maxismus-lenismus a Mao Ce-tungovo myšlení, Teng Siao-pchingovo  teorie a důležité myšlení tří reprezentů za vodítko své práce.

KS Číny byla založena v červenci roku 1921. V době od roku 1921 až do 1949  KS Číny vedla čínský lid a prováděla tvrdý boj, svrhla nadvládu imperialismu , feudalismu a byrokratismu, založila ČLR. Po založení ČLR, KS Číny vedla  lid všech národností země, hájila státní nezávislost a bezpečnost, úspěšně uskutečnila přeměnu  čínské společnosti od nové demokratické na sociálistickou. Rozvíjela plánovitou  rozsáhlou sociálistickou výstavbu, dosáhla nebývalého historického rozvoje v ekonomické a kultuře.

Po  základním splnění socialistické rekonstrukce soukromého vlastnictví výrobních materiálů v roce 1956, kvůli nedostatku zkušeností, KS Číny v procesu socialistické výstavby dopustila některé chyby. V době od roku 1966 až do roku 1976 došlo k celostátním dlouhodobým vážným chybám, kterou byla například kulturní revoluce.

Po skončení kulturní revoluce v říjnu roku 1976,  Čína vstoupila do období nového historického rozvoje. Na konci roku 1978 se konalo 3. plénum  ústředního  výboru KS Číny. Tím byl uskutečněn  velký přelom  dolekosáhlého významu po založení nové Číny. Od roku 1979 KS Číny  uplatnila politiku reforem a otevírání se světu, kterou navrhl Tang Siao-pching. Po uplatnění zmíněné politiky  čínské národního hospodářství a sociální rozvoj dosáhly pozoruhodných úspěchů a došlo k převratným změnám státu. Je to nejlepší období po založení ČLR. Je  to také období, kdy čínský lid má nejvíce výhod.

KS Číny navrhla aktivně rozvíjet zahraniční vztahy, usiluje o co nejlepší mezinárodní prostředí pro čínskou reformu a otevírání se světu a moderní výstavbu. V mezinárodních záležitostech KS Číny musí setrvávat na nezávislé, mírové zahraniční politice, hájit čínskou nezávislost a svrchovanost , vystupovat proti  hegemonismu a mocenské politice, hájit světový mír, podporovat pokrok lidstva, na základě pětibodové zásady vzájemného respektování, státní svrchovanosti a územní celistovosti, vzájemného neútočení, vzájemného nevměšování se do vnitřních záležitostí, rovnosti, vzájemných výhod a mírového soužití, rozvíjet vztahy s různými zeměmi světa.  KS Číny  podle čtyřbodové zásady nezávislosti, samostatnosti, plné rovnosti, vzájemného respektování, vzájemného nevměšování se do vnitřních záležitostí druhého státu  má nastolit a rozvíjet přátelské vztahy s politickými stranami různých zemí světa. V současnosti KS Číny navázala přátelské styky s 300 politickými stranami ze 120 států světa.

Podle programu a stanov KS Číny, každý čínský dělník, rolník, voják, inteligent, který dosáhl věku 18 let a uzná  program a stanovy strany a je ochoten se účastnit stranické organizace a aktivně v ní  pracovat, uplatňovat stranické rezoluce a zaplatit  stranický poplatek, může podat příhlášku ke vstupu do KS Číny.

Ústřední organizace KS Číny, včetně  celostátního sjezdu strany, ústředního výboru, politbyra ÚV KS Číny, stálého výboru politbyra ÚV KS Číny, sekretariátu ÚV KS Číny, ústřední vojenské komise a ústředního disciplinárního a kontrolního výboru. Celostátní sjezd strany se koná jednou za pět let. V době konání sjezdu strany, ústřední výbor je nejvyšším vedoucím orgánem KS Číny.

KS Číny má  7O milionů komunistů a generáním tajemníkem strany je Si Ťin-pching.

 

 

 

   
 

 

logo-ks-ciny.gif

 

http://www.idcpc.org.cn

  KS Číny 18. sjezd, který rozhodne o dalším stádiu modernizace Číny

8.11.2012

 

, Jia Qinglin (3rd L), Li Changchun (3rd R), Xi Jinping (2nd L), Li Keqiang (2nd R), on Guoqiang (1st L) a Zhou Yongkang (1st R) , přední představitelé KS při zahájení sjezdu .

 

Peking , 8.11.2012 , - 18 sjezd komunistické strany Číny (CPC zahájil přednesem politické zprávy, Hu Jintao řekl, že Čína musí pevně jít cestou socialismu s čínskými rysy a zajistit, že země dosáhne velkého cíle - výstavby prosperující společnosti, jako cílový rok uvedl 2020.
Sjezd má velkou důležitost pro Čínu, která vstoupila na “rozhodné” jeviště, Hu řekl, že sjezdu se účastní 2,300 delegátů a pozval delegáty na gigantický průvod v centrálním Pekingu.
“v uplynulých 30 letch nepřetržitého zkoumání, jak zajistit reformy a otevření se světu , my jsme drželi vysoko vlajku socialismu s čínskými rasy a odmítli, jak starou a tuhou uzavřenou politiku, tak opuštění socialismu s čínskými rysy.
Při výstavbě socialismu s čínskými rysy řekl, že země je v primární fázi socialismu,
Náš celkový přístup má podporovat ekonomický, politický, kulturní, společenský, a ekologický pokrok, a naše úloha vůdce, musí dosáhnout modernizace socialismu a velkého čínského národa,” řekl.
V své zprávě, Hu Jintao zdůraznil, že je to nutné dosáhnout v rámci marxismu-leninismu, Mao Cetungových myšlenek, Teng Xiaoping teorie a důležitých myšlenek " Třech rovin", tyto aspekty, představují hlavní teoretickéou platformu pro vedení strany.
Hu také řekl, že je nutné dostavět prosperující společnosti a prohlubit reformy a otevíraní se světu . výstavbu prosperující společnosti ve všech aspektech, respektovat velmi důležité prvky ve vývoji modernizace. Ve světle cíle daného 13. celonárodním sjezdem KS, konaným v roce 1987, dosáhnout do poloviny 21. století, úrovně rozvinutých zemí, lidé budou žít lepší život a země v podstatě dosáhne cíle modernizace.
V jeho zprávě ve čtvrtek 8.11.2012, Hu říkal, Čína musí úplně provést celkový plán pro podporu ekonomického, politického, kulturního, společenského, a ekologického pokroku, a zajistit spořádaný průběh ve všech oblastech rozvoje modernizace.
V roce 2020, by Čína by měla zdvojnásobit HDP z roku 2010 na obyvatele, jak pro městské tak i venkovské obyvatele,
Naším úsilím dosáhneme nové vítězství pro socialismus s čínskými rysy, Hu nastínil osm “základních požadavků” pro stranu i obyvatele Číny.

1. Hlavní úsilí zaměřit na venkov;

2.Pokračovat ve využití všech produktivních síl;

3.Prosazovat reformu a otevírat se progresivním silám;

4. Chránit sociální spravedlnost;

5. Zajistit všeobecnou prosperitu;

6. Podporovat sociální harmonii;

7. Snažit se o mírový vývoj ve světě

8.Podporovat vedení strany.

Hu říkal, že Čína se bude držet socialistické cesty, upřednostňovat politické postupy s čínskými rysy a podporovat reformu politické struktury. zajistíme rozvoj demokracie pro, každého občana a plně ho uptatníme v parxi.
“My bychom měli zajistit vysokou důležitost v systémové stavbě, věnovat plné úsilí k zdokonalení socialistického politického systému a čerpat z politických zkušeností jiných společností. Nicméně, my nebudeme nikdy kopírovat západní politický systém,” řekl HU Jintao.
Hu také upozornil na důležitost podporování ekologického pokroku, volal po větším úsilí při vybudovaní krásné země, a dosáhnutí trvalého a udržitelného rozvoje čínského národa.
V mezinárodních vztazích, Hu řekl, Čína bude podporovat rovnost, vzájemnou důvěru, vzájemné zkušenosti a vzájemně výhodnou spolupráci v mezinárodních vztazích a zasazovat se o podporu mezinárodní čestnosti a spravedlnosti.
Zpráva Hu Jintaa , předeslala “pevný pochod cestou k socialismu s čínskými rysy a snahou o výstavbu prosperující společnosti ve všech částech,” zpráva trvala 1 hodinu a 40 minut a byla bouřlivě přijata velkým potleskem .
Hlavní teze sjezdu jsou : “držet vysoko vlajkau socialismu s čínskými rysy, uskutečňovat

teze Teng Xiaopingovi teorie, a myšlenky Tří rovin, které reprezentují vědecký názor na vývoj, uvolňují tvořivé myšlenky, dále provádět politiku reforem a otevírání se světu, shromáždit naši sílu, překonat všechny těžkosti, pevně pochodovat cestou socialismu s čínskými rysy, a snažit se dostavět prosperující společnosti ve všech aspektech.”
Sjezd bude také projednávat a přijímat dodatek ke stanovám KS ČÍNY, volit ústřední výbor a ústřední revizní komisi.

 

 

 

 

 

 

Cestovní mapa do čínské budoucnosti

- něco z diskuze.

V uplynulých 30 letech , reformní úsilí Číny a otevření se světu zaznamenalo významné úspěchy. Čínská ekonomika rostla a byla šestou největší ekonomikou světa.
Současný vývoj Číny narazil na velké potíže, kvůli mezinárodní finanční krizi. Poté, co zažila dlouhodobý rychlý růst, ekonomika Číny byla pod tlakem, a tím vznikly různé sociální rozpory.
Vývoj Číny čelí nebývalým výzvám a dále tlačí do popředí reformu a ta se stala nutností pro celou zemi.
Li Junru, bývalý vicepresident stranické školy při Ústředním výboru KS řekl, že směrnice a hodnoty navrhované ve zprávě jsou rozhodující pro výstavbu prosperující společnosti ve všech aspektech , pro modernizaci země a pro omlazení rozvojových sil čínského národa.
 

18. sjezd KS ČÍNY nachystá "cestovní mapu " čínského budoucího vývoje. Čína se bude držet vědeckého rozvoje a harmonických rozvojových strategií, bude hledat mírovou cestu v mezinárodní aréně, řekl Zheng Yongnian, ředitel Asijského východního institutu národní univerzity Singapur.

“ tradiční výhodou Číny je rychlý hospodářský růst bude redukován na přijatelná tempa . Strana dá jasný signál transformovat rychlost růstu a dbát na vývoj zelené ekonomiky, který je strategická volba země,” říkal Wang Dong, delegát sjezdu.

Prof. Shen Yang, informoval, že Wuhanská univerzita, sleduje přímý přenos zahájení stranického sjezdu v jeho bydlišti v centrálním čínském městě Wuhan, již od čtvrtka od rána.

“Hu Jintao ve zprávě nastínil jasný politický směr do čínské budoucnosti. Zpráva obsahije směr, jak podporovat demokracii a jak zvýšit životní úroveň lidí, a to jsou věci základního významu pro vývoj země."

 

 Upravil a přeložil : Dr. MV

 

 

 

 

 

 Vedení KS ČÍNSKÉ KS. / CPC/

     

 


  Vedení KS Číny vzniklé na 18 . sjezdu

     

 Generální tajemník ústředního výboru KS Číny

 

 Xi Jinping    Si Ťin-pching 

 
Politický výbor zvolený na 18 . sjezdu 

       Členové stálého výboru politického úřadu

 


      Xi Jinping

   
 


  Li Keqiang


Zhang Dejiang


    Yu Zhengsheng

 


Liu Yunshan


Wang Qishan


Zhang Gaoli


       Členové vedení sekretariátu

  Xi Jinping  Ma Kai  Wang Qishan Wang Huning      
  Liu Yunshan Liu Yandong (žena) Liu Qibao Xu Qiliang
  Slunce Chunlan (žena) Slunce Zhengcai Li Keqiang Li Jianguo
  Li Yuanchao Wang Yang Zhang Chunxian Zhang Gaoli
  Zhang Dejiang Ovívat Changlong Meng Jianzhu Zhao Leji
  Hu Chunhua Yu Zhengsheng Li Zhanshu Guo Jinlong
  Han Zheng      
  Členové sekretariátu ústředního výboru
  Liu Yunshan Liu Qibao Zhao Leji Li Zhanshu
  Du Qinglin Zhao Hongzhu Yang Jing (Mongolsko)  

 


Ůstřední vojenská komise 

      Předseda:    Xi Jinping

  Vice předsedové: Ovívat Changlong Xu Qiliang  
 Ústřední revizní komise

       Sekretářka: Wang Qishan

       Náměstci sekretáře:

  Zhao Hongzhu Huang Shuxian Li Yufu Du Jincai
  Wu Yuliang Zhang Jun Chen Wenqing Wang Wei

 

 

 

 

 
 
.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si Ťin-pching: Je třeba protikorupčními mechanismy okleštit moc.
   

Čínští komunisté musí posílit dozor nad výkonem moci a okleštit ji protikorupčními mechanismy. Je třeba zavést efektivní preventivní a pokutové mechanismy, ze kterého by měli korupčníci strach. Řekl to dnes na druhém plenárním zasedání 18. ústřední disciplinární komise generální tajemník ÚV KS Číny Si Ťin-pching.

„Rozhodně bojujeme proti korupci. Tím ukazujeme sílu a statečnost naší strany a zároveň jednáme v souladu s přáním všech občanů v zemi," dodal Si. „Nezaleží na tom, kdo zastává jak vysokou funkci či jak velký má přínos, pokud porušuje stranickou disciplinu a státní zákony, bude přísně potrestán. To není jenom sloganem." Disciplinární komise bude bít jak tygra, tak i mouchu. To znamená, že bude trestat vážné porušování stranické discipliny vedoucími kádry, tak i korupci a byrokratismus v běžném životě.

Si dále podotkl, že kádři na ve všech úrovních musí pamatovat na to, že žádná osoba nemá absolutní moc, že zákony stojí nad osobní mocí.

Si Ťin-pching

 

 

 

Komunistická strana Číny (CPC) byla založena v červenci 1921.

Od r.1921 do 1949, KS vedla čínský lid v jeho svízelném ozbrojeném boji, až nakonec uspěla ve svržení vlády imperialismu, feudalismu a byrokratickém kapitalismu a založila ČÍNSKOU LIDOVOU REPUBLIKU . Po založení PRC, KS Číny vedla čínské lidi všech etnických skupin k obraně samostatnosti a bezpečnost země, úspěšně dokončila přechod od nové demokratické revoluce k socialistické revoluci, uskutečňovala systematickou rozsáhlou socialistickou výstavbu, a dosáhla ekonomického a kulturního pokroku nevídaného v čínské historii.

Po třetím plenárním zasedání jedenáctého stranického ústředního výboru na konci 1978, se země pustila do největší změny v minulosti nové Číny. Od 1979, KS začala uskutečnit reformu a otevření se světu, tuto politiku zahájil Teng Xiao Ping. Za víc než dvě desetiletí od zahájení reformy a otevření se světu, byl ekonomický a společenský vývoj korunovaný pozoruhodným úspěchem . Toto bylo nejlepší období od založení KS, v tomto období nebývale vzrostla životní úroveň.

KS dnes má více než 70 miliónů členů a přes 3.5 milión místních organizací.

Hu Jintao je Generální tajemníkem komunistické strany Číny.

Komunistická strana Číny je předvoj čínské dělnické třídy, a i čínského lidu. Je to jádro budování socialismu s čínskými rysy. Strana zajišťuje moderní vývoj Číny , orientace Číny na kulturu a ekonomický rozvoj pro většinu Čínských lidí. Tento vývoj reprezentuje " teorie TŘÍ ".

Komunistická strana Číny se řídí marxismem-leninismem, teorií Mao Ze Tunga a teorií Teng Xia Siao Pinga .

Základní východisko komunistické strany Číny v první fázi socialismu , KS vede lidi všech etnických skupin v koordinovaný pohyb, který vychází z průkopnického úsilí vytvořit z Číny prosperující, silnou, demokratickou a kulturně pokročilou moderní socialistickou zemi .

Princip demokratického centralismu.

Individuální členové strany jsou zařazeni ve stranické organizaci, menšina je podřízená většině, nižší stranické organizace jsou podřízené vyšším stranickým organizacím a všechny organizace a členové strany jsou podřízený celonárodnímu sjezdu a ústřednímu výboru KS.
 

Stranické vedoucí orgány na všech úrovních jsou voleny, kromě zástupců , kteří jsou delegováni , jako vedoucí stranických skupin v bezpartijních organizacích.

Nejvyšší stranická organizace je celonárodní sjezd KS a ústřední výbor jím volený Sjezdy nižších stranických organizací jsou stranické sjezdy na jejich příslušných úrovních a stranické výbory jsou volené jimi, jsou zodpovědné za jejich činnost a řídí jejich práci, na stranických sjezdech na jejich příslušných úrovních.
Vyšší stranické organizace musí poskytovat neustálou pozornost nižším organizacím a řadovým členům strany, řešit v krátkém čase problémy, které mají. Nižší stranické organizace musí hlásit problémy v práci , a vyžadovat si instrukce , od vyšších stranických organizacích, musí konat nezávisle a zodpovědně, řešit záležitosti v jejich pravomoci. Vyšší a nižší stranické organizace by si měly vyměňovat informace s jinými. stranickými organizacemi na všech úrovních.

Stranické výbory na všech úrovních fungují na principu spojujícího se kolektivního vedení se zodpovědností jednotlivce, založenou na dělbě práce. Všechny hlavní otázky musí být rozhodovány na stranických výborech po diskuzi a souhlasu, s principem kolektivního vedení, demokratického centralismu, po poradě s členy základních organizací . Členové stranických výborů musí vykonat své povinnosti v souhlasu s kolektivními rozhodnutími.
Strana zakazuje všechny formy kultu osobnosti. V tomto duchu je nutné zajistit, aby aktivity vůdců strany byly podřízené dozoru, a současně obhajovat prestiž všech vůdců, kteří reprezentují zájmy strany a osob.

Místní organizace

Organizační uspořádání strany

Celonárodní sjezd strany a ústřední výbor strany.


Nejvyšší orgán strany je celonárodní sjezd a ústřední výbor jím volený . Ústřední výbor je zodpovědný, a skládá účty celonárodnímu sjezdu strany..
Celonárodní sjezd strany je svolán jednou za pět roků a svolává ho ústřední výbor. Může být svolán i před normálně naplánovaným datem jestliže ústřední výbor to považuje za nutné, nebo jestliže o to požádá více než jedna třetina organizací. Kromě mimořádných okolností, sjezd nemůže být odložen.
Ústřední výbor - přiblíží-li se konec jeho volebního období musí určit množství delegátů na příští celonárodní sjezd strany a určit klíč a způsob volby delegátů..
Ústřední výbor strany je volen na dobu pěti roků.
Funkce a činnost celonárodního sjezdu strany jsou tyto:
Vyslechnout a prozkoumat zprávy ústředního výboru;
Vyslechnout a prozkoumat zprávy revizní a rozhodčí komise;
Projednat a rozhodovat hlavní otázky činnosti strany ;
Může revidovat organizační otázky strany;
Volit ústřední výbor ;
Volít revizní a rozhodčí komisi.

Když celonárodní sjezd nezasedá , jeho rozhodnutí uskutečňuje ÚV , řídí celou práci strany a zastupuje KS stranu Číny při vnějších vztazích..
ÚV, ustavuje stálý výbor sekretariátu , generálního tajemníka ústředního výboru strany, vojenský výbor ústředního výboru a sekretariát ústředního výboru.
Vedoucím orgánem ústředního výboru jsou politický úřad, stálý výbor politického úřadu, generální tajemník ústředního výboru strany.
Politický úřad, stálý výbor politického úřadu a generální tajemník ústředního výboru strany jsou voleni ústředním výborem na plenární schůzi ÚV.
Generální tajemník ústředního výboru musí být členem stálého výboru politického úřadu.
Když ústřední výbor nezasedá, jeho funkci zastupuje politický úřad a jeho stálý výbor vykonávají funkce a činnost ústředního výboru.
Generální tajemník ústředního výboru je zodpovědný za svolání schůzí politického úřadu a jeho stálé výboru a předsedá činnosti sekretariátu.
Armádní výbor ÚV KS Číny je ustavován ÚV
Členové vojenského výboru ústředního výboru, jsou delegováni ústředním výborem.
Sekretariát ústředního výboru je pracovní skupina politického výboru ústředního výboru a jeho stálého výboru. Členové sekretariátu jsou nominovány stálým výborem politického výboru ústředního výboru a jejich nominace podléhají souhlasu ústředního výboru a jsou schvalováni na plenárním zasedání ÚV.

Místní uspořádání strany

Stranický sjezd provincie, autonomní oblasti, magistrátu a nižší místní vlády, města , okrsků, nebo autonomních prefektur je svoláván za pět let.
Místní stranické sjezdy jsou svolány stranickými výbory na jim odpovídajících úrovních. Za mimořádných okolností, může být svolán před, nebo po jejich normálně naplánovaných datech za souhlasu vyšších stranických výborů.
Množství delegátů na místní stranické sjezdy a procedury jejich volby musí určit stranický výbor na odpovídající úrovni a informovat o tom vyšší stranický výbor, který toto schvaluje.
Funkce a činnost místních stranických sjezdů na všech úrovních jsou tyto:
Vyslechnout a prozkoumat zprávy stranických výborů na odpovídajících úrovních;
Vyslechnout a prozkoumat zprávy revizní a rozhodčí komise na odpovídající úrovni;
Projednat a rozhodnout s hlavní problémy v daných oblastech;
Volí stranické výbory a revizní a rozhodčí komise na odpovídajících úrovní.
Místní stranické výbory na různých úrovní, když stranický výbor nezasedá, uskutečňují příkazy vyšších stranických organizací a rozhodnutí stranických sjezdů na odpovídajících úrovních, řídí práci v jejich vlastních oblastech a předkládají pracovní zprávy o své činnosti vyšším stranickým výborům v pravidelných intervalech.
Stranický sjezd provincie, autonomní oblasti, magistrátu , nižší ústřední vlády, města rozdělené do okresů, nebo autonomní prefektur je volen na pět roků.
Místní stranické výbory na různých úrovní se scházejí na plenárních zasedání přinejmenším dvakrát za rok.
Místní stranické výbory na různých úrovní volí, na jejich plenárních schůzích , stálé výbory, sekretariát, zástupce vedoucího sekretariátu a oznamují výsledky volby vyšším stranickým výborům které je schvalují.
Stálé výbory místních stranických výborů na různých úrovních vykonávají činnost a funkce místních stranických výborů, když nezasedají .

Základní články KS.

Základní články stranických organizací jsou tvořeny v Číně na základě podnikové organizace. venkovských organizací , vládních oddělení, škol, institutů vědeckého výzkumu, společenských organizací, masových společenských organizací, v armádě a jiných základních článcích , musí v nich být přinejmenším tři členové s plným členstvím ve straně..
Vytváření základních organizacích, základních stranických výborů , celozávodních výborů strany, jejich stranických skupin, souhlasu vyšších stranických organizací. Základní stranický výbor je volen členskou schůzí, nebo setkáním delegátů .Výbor základní organizační větve, nebo stranické větve je volen členskou schůzí.
Výbor základní organizace je volen na tři, až pět let, zatímco celozávodní výbor odvětví, nebo vyšší stranický odvětvový výbor je volen na dva nebo tři roky.

Stranické orgány - revizní a disciplinární .

Stranické orgány pro revizní a rozhodčí činnost jsou pod vedením ústředního výboru strany, strana vytváří tyto komise na všech úrovních..
Stranická ústřední revizní, rozhodčí komise a disciplinární, podléhá řízení ústředního výboru strany.
Stranické místní revizní a rozhodčí komise na všech úrovních fungují pod dvojím vedením stranických výborů na odpovídajících úrovních a pod vedením vyšších revizních a rozhodčích komisí

 

 

Členství v KS.

Členové komunisty stran Číny jsou bojovníci předvoje čínské dělnické třídy, naplněni komunistickým vědomím. Každý čínský zaměstnanec , zemědělec, člen ozbrojených sil, intelektuál nebo příslušník jiných společenských vrstev, který dosáhl věku osmnácti let a přijme stranický program a stanovy a je ochotný se scházet a pracovat aktivně v jedné ze stranických organizací, uskutečňuje stranická rozhodnutí a platí pravidelně členské příspěvky.
Noví členové strany musí být přijati přes stranický základní článek a tento princip přijetí musí být dodržován.
Uchazeč o stranické členství musí vyplnit formulář žádosti a být představen dvěma plnými členy strany. Tento postup musí být zachován i na úrovni celozávodní organizace strany. s přijetím musí souhlasit vyšší stranická organizace. A uchazeč musí podstoupit celoroční zkušební období před tím, než mu bude uznáno plné členství.
Každý člen strany, musí být organizován v základní organizaci, nebo buňce, nebo jiné specifické jednotce strany, podílet se na pravidelné činnosti strany.
Členové strany, mají svobodnou možnost vystoupit ze strany. Když člen strany žádá, aby vystoupil, stranická zainteresovaná jednotka, musí toto rozhodnutí a vystoupení projednat na své členské schůzi , potom odstranit jeho jméno ze stranického seznamu, zajistit odstranění jeho jména i ze seznamů určených pro veřejnost , a oznámit to oficiálně vyšší stranické organizaci.

 

Přeložil a upravil : Dr.MV.

 

Čínské demokratické stranyKromě KS Číny ještě existuje dalších 8 demokratických stran v Číně. Jsou to - Revoluční výbor Kuomintangu, Čínská demokratická liga, Čínské sdružení pro demokratickou národní výstavbu, Čínské sdružení pro rozvoj demokracie, Demokratická strana čínských rolníků a dělníků, Strana snahy o spravedlnost, Společnost 3. září a Liga pro demokratickou správu Tchaj-wanu. Tyto demokratické strany byly postupně vytvořeny a rozvíjely se ve válce proti japonským agresorům a v celostátní osvobozenecké válce Politicky podporují  vedení KS Číny,  to je jejich historická volba v procesu dlouhodobé spolupráce s KS Číny a společném boji. Tyto demokratické strany požívají politické svobody , organizační nezávislost a rovnost legislativního postavení v rámci ústavy. Základní směrnice o spolupráci mezi KS Číny a těmito demokratickými stranami je dlouhodobě a společně existovat, vzájemně kontrolovat,  vzájemně si pomáhat,  společně žít v dobrém i zlém.

 

 Tyto demokratické strany nejsou opoziční, účastní se  politického rozhodování. Někteří členové těchto demokratických stran zastávají funkci stálých výborů  shromáždění lidových stupců různých stupňů, ČLPPS,  vládních orgánů a rezortů pro hospodářství, kulturu, školství a vědu i techniku. Například předsedové těchto 8 demokratických stran zastavají  funkce místopředsedů stálého výboru VSLZ anebo místopředsedů Čínského lidového politického poradního shromáždění. Členové těchto stran se také založily své místní pobočky ve všech provinciích, autonomních oblastech a ústředně řízených městech a ve velkých a středních městech.

 

Revoluční výbor Kuomintangu

Revoluční výbor Kuomintangu byl oficiálně založen l. ledna roku 1948 a  vytvořily ho demokratická frakce Kuomintangu a jiné vlastenecké demokratické útvary. Usiluje o vybudování politické strany s čínskými socialistickými rysy a  sjednocení vlasti. Má 65 tisíc členů, předsedkyní  ústředního výboru je He Lu-li.

 

Čínská demokratická liga

Zmíněná liga byla založena v březnu roku 1941. Do roku 1944 se nazývala Liga demokratických politických organizací.  Je politickým svazem socialisticky pracujících a vlastenců podporujících socialismus a inteligentů z kulturních a školských kruhů. Je to politická strana pro služby socialismu. Má 156 tisíc členů. Předseda ústředního výboru se jmenuje Ding Shui-sun.

 

Čínské sdružení pro demokratickou národní výstavbu

 Založeno bylo v prosinci roku 1945. Sdružuje vlastenecky smýšlející průmyslníky a příslušníky inteligence. Má 85 tisíc členů. Předseda ústředního výboru Cheng Si-wei

 

Čínské sdružení pro rozvoj demokracie

Založeno bylo v prosinci roku 1945, sjednocuje  kulturní  školské vědecké pracovníky, zejména inteligenci  vysokých a střední škol. Má 81 tisíc členů. Předseda ústředního výboru se jmenuje Xu Jian-lu.

 

Demokratická strana čínských rolníků a dělníků

Založena v srpnu roku 1930, je politickým svazem  hlavní části socialistických pracujících a vlastenců. podporujících socialismus ze zdravotnických, vědecko - technických, kulturních a školských kruhů. Má 80 tisíc členů. Předsedou ústředního výboru je Jiang Zheng-hua.

 

Strana Snahy o spravedlnost

 Založena v říjnu roku 1925, Sdružuje hlavně Číňany, žijící  v zahraničí a navrátilce do vlasti. Má 2O tisíc členů. Předsedou ústředního výboru je Luo Hao-cai.

 

Společnost 3. září

Založena v květnu roku 1946. Sdružuje část inteligence,  zejména z vyšších vědecko - technických, kulturních školských a zdravotnických kruhů. Má 8O tisíc členů. Předsedou ústředního výboru je Han Qi-de.

 

Liga pro demokratickou správu Tchaj-wanu

Založena v listopadu roku 1947. Je politickým svazem  socialistických pracujících a vlastenců, podporujících socialismus. Tvoří ji Tchajwanci, žijící na čínské pevnině. Má 1800 členů. Předsedou ústředního výboru je Zhang Ke-hui.