Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Mnichovská dohoda.

Dokumentární fotky!

 

 

Text mnichovské dohody.

Německo, Spojené království, Francie a Itálie se shodly se zřetelem k dohodě, jíž bylo v podstatě dosaženo
o odstoupení sudetoněmeckého území,
na těchto podmínkách a způsobech tohoto odstoupení a na opatřeních, jež třeba proto učinit, a prohlašují, že podle této dohody je každý jednotlivě odpověden za kroky, které je třeba učinit, aby bylo zajištěno její provedení.

§ 1
Vyklizování započne 1. října.

§ 2
Spojené království, Francie a Itálie se shodují v tom, že vyklizení bude provedeno do 10. října, a to bez ničení jakýchkoli existujících zařízení, a že československá vláda je odpovědna za to, že vyklizení bude provedeno bez poškození uvedených zařízení.

§ 3

Podmínky vyklizení podrobně určí mezinárodní výbor, složený ze zástupců Německa, Spojeného království, France, Itálie a Československa.

§ 4
Postupné obsazování převážně německých území německými oddíly započne 1. října. Čtyři územní úseky, označené na přiložené mapě, obsadí německé oddíly v tomto pořadí:
úsek označený I. - 1. a 2. října,
úsek označený II. - 2. a 3. října,
úsek označený III. - 3., 4. a 5. října,
úsek označený IV. - 6. a 7. října.
Výše uvedený mezinárodní výbor bez odkladu vymezí zbývající území převážně německého charakteru a německé oddíly je obsadí do 10. října.

§ 5
Mezinárodní výbor uvedený v § 3 určí území, v nichž se má provést lidové hlasování. Tato území budou až do skončení lidového hlasování obsazena mezinárodními jednotkami. Týž výbor určí způsob, jakým se má lidové hlasování provést, přičemž bude vycházet ze způsobu hlasování v Sársku. Výbor stanovení rovněž den, kdy se lidové hlasování bude konat; tento den nesmí být pozdější než konec listopadu.

§ 6
Konečné vymezení hranic provede mezinárodní výbor. Tento výbor je oprávněn doporučit čtyřem mocnostem - Německu, Spojenému království, Francii a Itálii - v určitých výjimečných případech menší odchylky od přísně etnografického stanovení pásem, jež mají být převedena bez lidového hlasování.

§ 7
Zavede se opční právo pro přesídlení do odstoupených území a pro vystěhování z nich. Opce musí být provedena během šesti měsíců ode dne uzavření této dohody. Německo-československý výbor určí podrobnosti opce, uváží způsob, jak usnadnit výměnu obyvatelstva, a vyjasní základní otázky, které z této výměny vzniknou.

§ 8
Československá vláda propustí ve lhůtě čtyř týdnů ode dne uzavření této dohody sudetské Němce, kteří si toto propuštění přejí, ze svých vojenských a policejních jednotek. V téže lhůtě propustí československá vláda sudetoněmecké vězně, kteří si odpykávají tresty odnětí svobody za politické trestné činy.

 

Mnichov 29. září 1939

podepsáni

Adolf. Hitler
Edward Daladier
Benito Mussolini
Neville Chamberlain

 

Mnichovská dohoda obětovala Československo, válce ale nezabránila

 Mnichovská konference - zleva: Chamberlain (Velká Británie), Daladier (Francie), Hitler (Německo), Mussolini a Ciano (Itálie).

Na fotce: zleva Chamberlain,Daladier,Hitler,Mussolini,Ciano z Italie .

Mnichov/Praha - V noci 29. září 1938 podepsali premiér Velké Británie Neville Chamberlain, předseda francouzské vlády Édouard Daladier, italský diktátor Benito Mussolini a německý nacistický vůdce Adolf Hitler tzv. mnichovskou dohodu, která v podstatě předznamenala počátek druhé světové války. Mnichovský diktát nejen zlikvidoval tehdejší demokratické Československo, ale také výrazně usnadnil naplňování Hitlerových expanzivních choutek.

Fotografie ze soukromého archivu.

Celnice v Jablonném nad Orlicí - v současnosti za Dřevotvarem

 

 

Smíšená komise pro vytyčení demarkační hranice - na místě současné benzinové pumpy.

     Na fotce z české strany . Dr.Bedřich Gillera okresní hejtman , Antonín Šlesinger - starosta Jablonného nad Orlicí

 

Smíšená komise pro vytyčení demarkační hranice v Hradiskách v Jablonném nad Orlicí .

Na fotce zprava Václav Fait- hrobař, Josef Filip - citronek,František Ševčík, Jansa-pilař, Josef Vaníček-kolář.

Čeští a němečtí četníci na hranicích u Jamného

 

 

                 .Wermacht na náměstí v Králkách říjen 1938

 

 Hitler v Králíkách - prohlíží náměstí

 

 

 

 Králky zdraví konečně své soukmenovce, říjen 1938

 

Freikorps polovojenská ozbrojená jednotka z Petrovic


«

Ve spoluprácí se Sudetendeutsche Partei (Sudetská německá strana) Hitler vytvořil a ozbrojil Sudetendeutsche Freikorps (Sudetské Němce Freecorps). Jejich záškodnické akce které  Freekorps prováděl ,  donutil československou vládu mobilizovat vojenské síly , 20 května 1938. 

 

Příchod německé armády do Mladkova 10.10.1938

7.

 

 

 

7.prichod-wermachtu-do-madkova-10.10.-1938.jpg

Fot