Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

  Krach procesu s vedoucími představiteli Německé demokratické republiky !

Obrazek

 

Tento soudní proces i tato obžaloba jsou v rozporu se zákony , neboť jste si právo jen propůjčili a já se proto veřejně nemíním nezdůvodnitelné obžalobě , která předchází mou smrt , nějak bránit. Vycházím také z toho , že se vašeho rozsudku nedožiji . Váš ortel mě už tady nezastihne . Proto tento proces považuji za frašku. Je to politické divadlo .

Nikdo ve starých spolkových zemích,včetně frontového města Západní Berlín,nemá právo mé spoluobžalované soudruhy ani mě samotného , nebo kohokoliv z ostatních občanů NDR , obžalovat nebo dokonce odsoudit za to , co dělali pro prospěch a zájem NDR.

Pokud jsem si přesto vzal slovo , pak jen proto abych přinesl svědectví o ídejích socializmu, o právním a morálním uznání NDR, které se jí dostalo od více než 100 států . Tato republika ,kterou nyní Spolková republika označuje za nesvéprávnou , byla členem Rady bezpečnosti OSN, její představitel také částečně zastával funkci předsedy této Rady a dokonce byl předsedou Valného schromáždění OSN.

Spravedlivé politické a morální ocenění NDR nečekám od tohoto prcesu a od tohoto soudu. Využívám ovšem příležitosti ,kterou mně tento proces poskytuje, abych mohl své spoluobčany seznámit se svým stanoviskem.

Moje situlace v tomto procesu není neobvyklá.Německý "právní" stát už obžaloval a odsoudil Karla Marxe,Alexandra Bebela, Karla Liebknechta a mnohé jiné socialisty a komunisty.Třetí říše v tom pokračovala, řadu procesů vedli soudci ,kteří využívali zákony z dob Výmarské republiky. Sám jsem to jako obžalovaný tehdy prožil.Po porážce německého fašizmu a rozbití Hitlerova státu nemusela NSR školit nové prokurátory a soudce ,aby v masovém měřítku obžalovávala komunizmus a pronásledovala členy komunistické strany,s pomocí pracovních soudů je zbavila práce a chleba a výroky správních soudů je vyhodila z veřejných služeb, nebo je pronásledovala jiným způsobem.A nyní se nám stalo to ,co naše soudruhy v západním Německu potkalo už v 50 letech.Už asi 190 let panuje tato libovůle. Právní stát SRN není státem práva, ale státem pravice.

Se splokovým kancléřem Schoedrem

Pro účely tohoto procesu,stejně jako pro další procesy,v nichž budou občané NDR pronásledováni pro svou odanost socializmu,budou nalezeny příslušné paragrafy. Politici a právníci tvrdí,že musí odsoudit komunisty,protož nebyli odsouzeni nacisté. Nyní musíme posoudit minulost. Mnozí začínají tomuto argumentu rozumět. Pravdou je ,že západoněmecká justice nacisty potrestat nemohla,protože soudci a prokurátoři nemohou potrestat sami sebe . Pravdou je že německá spolková justice získala svojí nynější kvalifikaci díky nacistům,které převzala do svých řad.Pravdou je , že komunisté a občané NDR jsou dnes pronásledováni ze stejných důvodů jak tomu v Německu vždy bývalo . Jen v období 40 let existence NDR tomu bývalo naopak.Vše se asi děje samozřejmně v duchu práva a s politikou to nemá nic společného . Představitelé justice této země,bez rozdílu,zda jde o příslušníky vládnoucích stran či opozice,přísahají , že proces s námi je normální trestní projednávání a nikoliv nějaký politický proces nebo divadlo . Zatknou členy nejvyšších státních orgánů sousedního státu a cynicky prohlásí,že to s politikou nemá nic společného ./ pozn. admin./ /toto bylo umožněno totální zradou Gorbačova a jeho kliky v SSSR/ Vytýkají generálovi z protivníkova vojenského uskupení jeho rozhodnutí a řeknou ,že to s politikou nemá nic společného .Nazývají dnes zločinci ty,které včera s nejvyšími poctami vítali při státních návštěvách jako své partnery ve společném úsilí , aby již nikdy nevzešla z německého území válka. Také to prý nemá s politikou nic společného.Opět jsou obžalováni komunisté , kteří od chvíle , kdy vstoupili na politickou scénu ,byli trvale pronásledováni. Ale v NSR to nemá s politikou nic společného...

Pro mě ,a doufám ,že i pro každého nezaujatého pozrovatele, je to jasné. Tento proces je tolik politický ,kolik jen může být proces proti politickému a státnímu vedení NDR.Kdo to popírá ten se nemýlí, ten lže.Lže proto aby německý národ byl znovu podveden.Jádrem tohoto procesu je to , co se předhazuje nám - vyrovnání účtu s politickými protivníky pomocí trestního práva , samozřejmě v duchu "právního státu".

Také z jiných poznatků nelze nepřehlédnout,že proces sleduje politické cíle.Proč usiloval spolkový kancléř a pan Kinkel, dřívější šéf tajných služeb ,později ministr spravedlnosti a ještě později ministr zahraničí NSR , za každou cenu ať to stojí co to stojí, dostat mě do Německa a znovu vsadit do Moabitu,kde jsem už jednou byl - za Hitlera ? Proč mě nechal spolkový kancléř odletět do Moskvy a potom dal pokyn vystěhovat mě v rozporu se všemi -lidskými právy- do Chile? Proč musí ruští lékaři zfalšovat správnou diagnózu ? Proč mě a mé soudruhy,kteří na tom se zdravím nejsou o moc lépe než já,předvádějí před národem tak , jak předváděli římští císaři své otroky.

 

Obrazek

 

Neví zda se to dá vše zdravým rozumem vysvětlit.Snad to lze ospravedlnit příslovím : Když bůh chce někoho potrestat ,tak mu nejdříve vezme oči.Přece musí být každému jasné ,že politikové,kteří kdysi dávno usilovali o audience u mne a těšili se z toho,že mě mohou pozdravit , nemohou z tohoto procesu odejít bez poskvrny.

To , že u zdi byli zastřeleni lidé, že jsem byl předsedou rady obrany státu , generálním tajemníkem SED, předsedou státní rady NDR, který jako nejvyšší žijící politik měl nejvyšší odpovědnost , vědělo v Německu každé malé dítě.Proto se nabízejí jen dvě možnosti. Buď vědomě , dobrovolně a s účastí k zastřeleným , hledali pro ně jinou cestu , nebo vědomě , s uspokojením a snad i se zadostiučiněním se dívali na to , jak se do lidí u zdi střílí . Žádné třetí vysvětlení neexistuje.

Kdo toto dilema nevidí , nemá charakter . Je buď slepý nebo ve snaze dosáhnout svého cíle odhazuje i vlastní čest.

Obrazek

 

 

 

Připustme ,že pan Kohl , pan Kinkel i ostatní pánové ministři , předsedové a straničtí vůdci v SRN jsou slepí ,což nelze zcela vyloučit , pak ovšem zůstáva zřejmým plitickým cílem tohoto procesu jedině v Německu zcela zdiskreditovat NDR a tím i socializmus. Je to obdoba Hitlerova výroku před Stalingradem , kde řekl, "tento nepřítel se už nikdy nevzpamatuje". Němečtí kapitalisté měli vždycky sklon k totalitě.

To je pravý cíl procesu - umrtvený socialismus ještě jednou pohřbít.To je zřejmý záměr p. Kohla a opozice. Kapitalismus ekonomicky dospěl ke smrtelnému vítěztví,stejně jako kdysi Hitler ke smtelnému vítězství ve válce.Kapitalismu se podařilo dostat do slepé uličky.Kapitalizmus už může volit mezi zánikem v ekologickém a sociálním chaosu ,nebo změnou výhradně sokromého vlastnictví výrobních prostředků. Obojí znamená jeho konec. Jen socializmus se pánům ve spolkové republice jeví akutně nebezpečným. . Tento proces má být jen součástí velkého polního tažení proti vzpomínkám na potopenou NDR , která se chrakterizuje jako bezprávný stát.

Nepřirozená smrt každého člověka v naší zemi nás nikdy nenechala klidnými . Smrt u zdi nás postihla nejen lidsky , ale působila politické škody.Kromě jiného nesu odpovědnost od května 1971 za to , že ti kdo ilegálně překračovali hranici mezi NDR a NSR , mezi Varšavskou smlouvou a NATO , byli ostřelováni . To je jistě velká odpovědnost, později doložím , proč jsem ji vzal na sebe. Nyní při určení cíle , politického cíle tohoto procesu , není od věci vyjádřit se k tomu , jakými prostředky se má zajistit aby temto proces trvale doutnal. Těmi prostředky jsou právě mrtví lidé u zdi . Oni mají tento proces , stejně jako předcházející stále oživovat.Chybí tu ovšem vojáci pohraniční policie NDR , kteří byli také zastřeleni . My ale především vy, jste zažili, jak bez ohledu na pietu se jejich smrti zneužívá.Tak se dělá politika a tak se udržuje politická nálada . Každý mrtví bude využitý ,respektive zneužitý , ve snaze udržet kapitalistické vlastnictví. Neboť o nic jiného v boji se socializmem nejde. Mrtví mají potvrdit nelidskost NDR a socializmu a tak odvést pozornost od současných nezdarů a obětí tržního hospadářství . Všechno se odehrává demokraticky,v duchu práva , křesťanství , humanity ,k prospěch německého národa. Chudák Německo . Nyní k věci samotné.

na zasedání Valného schromáždění OSM

Prokurátoři frontového města nás obžalovali jako sprosté vrahy a kriminálníky. Přesto jsme očividně ani jednoho ze 68 lidí,za jejichž smrt jsme postaveni před soud,osobně nezabili, ani k tomu nedali souhlas, ani nijak na jejich smrti se nepodíleli.Navdory tomu mě obžaloba na straně deváté klade za vinu doslova , že :

jako tajemník Národní bezpečností rady a tajemník pro otázky bezpečnosti při ÚV SED nechal postavit hraniční závory s NSR , aby znemožnil volný průchod lidí ".

Dále mě žaloba klade za vinu , že jsem na 17. zasedáních v době od 29.11.1961 do 1.7. 1983 podílel na přijetí těchto opatřeních :

vybudovat další drátěné zátarasy s minami ,přičemž slovíčko "další"potvrzuje ,že ozborojené síly SSSR už dříve nějaké zátarasy vybudovaly,

 

zlepšit bezpečnostní opatření na hranicích a střeleckou připravenost vojáků pohraniční služby,

zabránit proražení hraniční zdi, dne 3.5.1974 jsem osobně vyzval k ohleduplnému používání střelných zbraní,což nebylo respektováno ,

jsem vyjádřil souhlas s návrhem hraničního zákona který vstoupil v platnost 1.5.1982.

Je tedy zřejmé , že moje obvinění respektive naše obvinění , jsou namířena proti usnesením Národní bezpečnostní rady tedy usnesením ústavního orgánu NDR.Tímto procesem má být kriminalizována politika NDR,úsilí Národní bezpečnostní rady chránit a udržet NDR jako svrchovaný stát.NDR má být vypálen cejch neprávního státu a všichni,kdo mu sloužili,mají být označeni za zločince. Pronásledovat desetitisíce a pokud to půjde i statisíce občanů NDR.o nichž státní prokuratura už hovoří ,to je skutečný cíl tohoto procesu. Je veden proti pohraničníkům NDR , aby později mohl být veden proti bezpočtu občanů NDR,kteří budou postaveni před civilní,sociální, pracovní,a správní soudy. Nejde tedy o mě o nás , kteří jsme v tomto procesu obžalováni. jde o mnohem víc. Jde o budoucnost Německa , Evropy , světa, který po skončení studené války a s "novým myšlením " / pozn. admin. Gorbačovský termín úplně se podřídit zájmum západu /,tak dobře začal. Tady nejde o pouhé pokračování studené války , tady se pokládá základní kámen pod novou Evropu bohatých. Myšlenka sociální spravedlnosti má opět být jednou popravena . Naše označení za vrahy má k tomu být prostředkem .

Jsem ten poslední ,kdo by byl proti mravnímu a právnímu odsouzení politiků . Musí však být splněny tři podmínky :

kritéria musí být stanovena přesně a předem,musí platit bez rozdílu pro všechny politiky

soudit musí nadstranický tribunál, v němž nesedí přátelé ani nepřátelé souzených.

Zdá se mi , že to je sice samozřejmé , ale v dnešním světě neuskutečnitelné.Když jste nás tady dnes posadili na lavici obžalovaných , tak jste z toho učinily soud vítězů nad poraženými . To je voraz reálných vztahů mocných , ale nikoliv právní akt. Už z toho je zřejmé ,že obžaloba je aktem bezpráví .Protože vaším zúčtováním nejsme v nejmenším zastrašeni , chci doložit,co obžaloba , ať už ve zlém úmyslu nebo jen zaslepenosti navysvětluje.

Jak je citováno , obžaloba začíná chronologický výčet našich provinění těmito slovy : 12. srpna 1961, vyjádřil obžalovaný Honecker jako tajemník Rady obrany státu a tajemník pro bezpečnostní otázky ÚV SED názor,že je nutno vybudovat hraniční závory , a tím znemožnit přechod do NSR.

Tento historický akt má hovořit ve váš prospěch.Tajemník pro bezpečnostní otázky rozhodl o dějinné události světa. To přesahuje dokonce rámec sebeironie občanů NDR ,kteří označovali NDR , jako největší NDR světa. Když dnes , Erno Lownstein charakterizuje NDR jako" velkou zemi " , aby mohl zdůraznit vítězství NSR , není to zdaleka první pokus žurnalistů postavit NDR do zorného úhlu světové mocnosti. To je právo které si vyhrazuje prokuratura jako "nejobjektivnější úřad světa "

Každý se dělá před dějinami směšný nakolik může a chce.Skutečností zůstává ,že rozhodnutí o stavbě zdi bylo přijato na poradě členských zemí Varšavské smlouvy 5.8.1961 v Moskvě. V tomto společenství socialistických států byla NDR významným členem ale ne vedoucím. Snad je toto , soudu zřejmé a není to nutné dokládat.

Jak jsem už uvedl ,přesto,že jsme nikoho nezastřelili ani , k tomu bezprostředně nepřispěli , je výstavba zdi , o níž rozhodli státní orgány , vysvětlena jako záměr někoho vraždit. nemá to nic společného s politikou , německá právní pruderie dělá co může . Ale neobstojí ani před historií ani před selským rozumem.Jenom znovu dokáže odkud pochází ,jaký duch jí zplodil a kam Německo hodlá jít.

My všichni kteří jsme tenkrát stáli v čele zemí Varšavské smlouvy ,jsme přijali toto politické rozhodnutí společně . Neříkám to proto abych se zbavil odpovědnosti a přenesl jí na jiné.Říkám to jen proto,že tomu bylo tak a ne jinak a já se domnívám ,že toto rozhodnutí bylo v roce 1961 správné a správným zůstalo až do skončení konfrontace mezi USA a SSSR . Právě toto politické rozhodnutí a zajištění ,která mu předcházela jsou protipólem tohoto procesu. Jeden musí být slepý,a nebo obě oči zavřeny před odpovědností za minulost,aby nenazval tento proces soudem vítězů nad poraženými a aby nepostřehl ,že se tu přepisují dějiny.

Pokud toto politické rozhodnutí považujete za chybu a mně a mým soudruhům přisuzujete trestní odpovědnost za mrtvé u zdi ,pak vám řeknu , že rozhodnutí podle vašeho gusta , by přineslo tisíce a miliony mrtvých.Byl jsem o tom přesvědčen a jsem si tím jist i dosud , stejně jako ostatní soudruzi. Kvůli tomuto politickému přasvědčení stojíme tu dnes před vámi a vy na základě vašeho opačného přesvědčení nás budete soudit. Jak a proč došlo ke stavbě zdi to prokuraturu nezjímá . O tom nemá v obžalobě ani slovo . Příčiny a podmínky v uvahu nebere,řetěz historických souvislostí libovolně přerušuje. Erich Honecker zeď postavil a trval na ní a basta. Tak jednoduše západoněmecká justice posuzuje dějiny. Hlavní pro ní je označit komunistu za kriminálníka a jako takového odsoudit. Přitom každý Němec ví proč byla zeď postavena a proč se u ní střílelo.Protože obžaloba vyznívá tak jako by socializmu bylo vlastní stavět zdi a potom u nich střílet, musím i když nejsem historik , rekapitulovat tu část historie , která k výstavbě vedla.

Skutečné důvody jsou značně vzdálené.Začínají vznikem kapitalismu a proletariátu. bezprostřední bídy německých dějin je rok 1933.Jak známo mnoho Němců ve svobodných volbách volilo NSDAP a za říšského prezidenta Hidenburga,který už byl , rovněž svobodně zvolen v roce 1932.Ten potom zcela demokraticky povolal Hitlera za říšského kancléře. V návaznosti na to předchůdci našich politických stran s výjimkou SPD odhlasovali zmocňovací zákon, který Hitlerovi poskytl neomezené diktátorské pravomoci.Jenom komunisté před těmoto volbami hlásali "Kdo volí Hindenburga ,volí Hitlera , kdo volí Hitlera volí válku." Při hlasování o tomto zmocňovacím zákonu byli komunističtí poslanci z jednání říšského sněmu vyloučeni ! Mnoho komunistů bylo zatčeno nebo muselo odejít do ilegality. Už tenkrát se zákazem komunistické strany začalo smrákat nad demokracií v Německu.

Jakmile se Hitler stal německým kancléřem ,prožilo Německo první hospodářský zázrak . Nezaměstnanost byla překonána akcie Volkswagenu byly prodány ,začala protižidovská hysterie. Německý lid byl ve své většině spokojený a šťastný.

Jak vypukla druhá světová válka a fanfáry hlásaly z Polska,Norska , Dánska,Belgie,Holandska,Lucemburska,Francie, Řecka,Jugoslávie, vítězství bleskových úderů , nadšení neznalo hranic. Srdce téměř všech Němců bila pro svého kancléře,pro největšího vůdce všech dob.Málokdo počítal s tím ,že tisíceletá říše vydrží jen 12 let. Po roce 1945 ,kdy vše leželo v troskách ,nepatřil Německu celý svět , jak se to ve známé nacistické písni zpívalo, ale Německo patřilo spojencům.Bylo rozděleno do 4. okupačních zón a volný pohyb neexistoval. Toto lidské právo tehdy spojenecké mocnosti tenkrát neznaly.Neexistovalo tehdy ano pro Německé emigranty ,kteří se , jako např. Gerhard Eisler , chtěli z USA vrátit do Německa .

V USA se tenkrát zrodily plány , jako např. Morgentahaua, který předpokládal ,že Německo bude navěky rozděleno do několika samostatných států. Tyto plány vedly Stalina k jeho často citované větě: "Hitlerové přicházejí a odcházejí , ale německý lid a německý stát zůstávají ".Sovětským svazem předpokládaná jednota však nepřicházela v úvahu. Německo se v té době dostalo do studené války vyvolané USA a cestu k Bizonii , potom Trizónii , měnovou reformu a konečným ustavením NSR v květnu 1949 bylo na dlouhou dobu roděleno.K tomuto rozdělení došlo nikoliv vinou komunistů ,ale západních spojenců a Konráda Adenauera. Zrození NDR bylo logickým důsledkem vzniku NSR. Existence dvou německých států se stala skutečností.NSR však nebyla ochotna uznat NDR a žít s ní v míru a přátelství. NSR neustále zdůrazňovala ,že jedině ona zastupuje celé Německo.Za pomoci svých spojenců uvalila na NDR hospodářské embargo a usilovala o politickou izolaci NDR. To byla politika agrese bez války , to byla forma studené války na německé půdě.

Protože se NSR stala součástí paktu NATO ,uzavřela NDR smlouvu s varšavským spojenectvím .Tím se dva německé státy Staly součástí dvou protichůdných ,nepřátelských seskupení.NSR měla nad NDR v každém ohledu převahu - ať jde o počet obyvatel, o hodpodářskou sílu nebo o politické a ekonomické vztahy. NSR díky Marschalově plánu a malých válečných reparací nesla menší podíl za náhradu válečných škod.Měla méně poškozenou přírodu a větší teritorium. Tuto mnohonásobnou převahu využívala ve všech ohledech a hlavně tím ,že občanům NDR slibovala za opuštění země materiální výhody. Mnoho občanů NDR tuto výhodu využilo.Hospodářský úspěch byl po roce 1945 vábničkou., stejně tomu bylo před tím v roce 1933. NDR a s ní spřátelené země se dostaly do obtížné situlace. Politika návratu získávala v Německu úspěch a za pomoci paktu NATO byla rozšířena až k Odře. Vlivem této politiky vznikla v Německu v roce 1961 napjatá situlace , která ohrozila světový mír. Lidstvo stálo na pokraji jaderné války.V této situlaci rozhodli země Varšavské smlouvy postavit zeď. Nikdo nepříjma toto rozhodnutí s lehkým srdcem.Zeď nerozdělila jen rodiny , ale podávala také důkaz o hospodářské a politické slabosti zemí Varšavské smlouvy vůči paktu NATO , slabosti která mohla být vyrovnána jen vojenskými prostředky.Významní politici za harnicemi Německa a také uvnitř NSR , po roce 1961 uznali , že stavbou zdi se napětí uvolnilo. Franz Josef Straus ve svých vzpomínkách napsal : " Výstavbou zdi se krize nezhoršila,ale naopak skončila", byť z toho Němci neměli žádnou radost . Předtím na NDR plánovali jaderný útok ./ pozn. admin. - NSR nemohla plánovat žádný jaderný útok , ale USA a NATO, Honecker takticky vynechával před soudem zmínky o USA a ani zeď nemohla v žádném případě zabránit útoku NATO , ale zabránila v tom velká jaderná odstrašující síla Varšavské smlouvy o nějaké slabosti jak uváděl Honecker před soudem nemohla být ani řeč.! Kdyby tomu tak nebylo a NATO bylo přesvědčeno o slabosti zemí Varšavské smluvy , světový mír by skončil v právě v roce 1961./

Soudím ,že by se nedospělo ani k základní smlouvě , ani k Helsinkám , ani k sjednocení Německa , pokud by jsme tenkrát zeď nepostavili , nebo pokud by byla před ukončením studené války stržena.Proto ani já , ani ostatní soudruzi neneseme žádnou právní , morální ,politickou odpovědnost za souhlas se stavbou zdi .

Stojí za to mimochodem poznamenat , že mnoho Němců ze západu i východu si přeje postavit zeď novou.

Musíme se však rovněž zeptat , k čemu by došlo , pokud by jsme se zachovali tak , jak samozřejmě předpokládá obžaloba. To znamená ,kdybychom zeď nepostavili a umožnili každému vycestovat a tím se už v roce 1961 NDR zřekli . Není třeba velké představivosti ,abychom si důsledky takové politiky domysleli. / pozn. admin. NDR neměla takovou to moc , hlavní rozhodnutí spočívalo na SSSR jako vítězné mocnosti , zrovna tak na západní straně na USA , zde Honecker nerealisticky hodnotí tehdejší situlaci/.Stačí si vzpomenou k čemu došlo v roce 1956 v Maďarsku a v roce 1968 v Československu.Stejně jako do těchto zemí by invaze sovětských vojsk přišla i do NDR / pozn. admin. sovětská vojska v NDR byla už od skončení II.svět války , zrovna jako vojska USA v NSR ,oba tyto státy ať se někomu líbí nebo ne ,měly omezenou suverenitu a nebyla by potřebná žádná invaze./Vždyť i v Polsku generál Jaruseki v roce 1981, vyhlásil stanné právo aby takové intervenci zabránil .

Podobný vývoj by znamenal riziko třetí světové války . Toto riziko jsme nechtěli a nemohli připustit. Pokud to přesto je ve vašich očích zločin , pak se vašim rozsudkem můžete řídit sami.To však není podstatné , podatatné je , že se znovu jitří staré rány , místo aby se hojily. Při současné hrozbě ekologického kolapsu ,před nímž stojí celý svět, dokazujete třídní přístup starý 30 let a demonstrujete sílu , která je známá od časů železného kancléře.

Až nás za naše rozhodnutí z let 1961-1989 odsoudíte, a já jsem přesvědčen , že to uděláte , pak váš výrok bude nejen bez právního podkladu ale bude též pohrdáním těmi zemněmi , které rozhodnutí o stavbě zdi přijaly jako své svrchované právo . Nemohu a nechci v této souvislosti vyjmenovat všechna politická rozhodnutí za období 38 let , v nichž byly brány v úvahu lidské životy , neboť nechci příliš zatěžovat vaš čas a vaše svědomí. Také si již na vše nemohu vzpomenout . Jen jedno bych chtěl zdůraznit : v roce 1964 rozhodl tehdejší prezident Kenedy o vyslání vojsk do Vietnamu , aby tam až do roku 1973 vystřídala poražené Francouze v boji proti Vietnamcům , kteří usilovaly o svobodu, samostatnost , nezávislost.Prezdenti USA kteří vytrvale pošlapávali lidská práva , nebyly vládou NSR nijak kritizováni . Prezdenti USA Kennedy,Jonson, Nixon nebyli postaveni před žádný soud . Žádný americký a vietnamský voják se neměli možnost rozhodnout zda budou riskovat své životy kvůli nespravedlivé válce.

V roce 1982 vyslala Anglie svá vojska proti Argentincům aby si u svého impéria udržela Falkandské ostrovy.Železná lady si tím zajistila vítězství ve volbách , na mrtvé se nevzpomělo .V roce 1983 poslal president USA Reagan svá vojska obsadit Grenadu .Nikdo se v Německu netěšil větší vážnosti než president USA . Nikdo nepoznamenal ,že tímto rozhodnutím mnozí přišli o život.

V roce 1986 nechal Regan za trest bombardovat města v Libyi - Tripolis , Benghází .Nikdo se nezajímal ,zda jeho bomby usmrtí viníky nebo nevinné . / pozn. admin . jako odměnu za tyto jeho činy mu asi osud seslal rakovinu na kterou zemřel/

V roce 1989 prezident USA Busch násilím a zbraněmi zlikvidoval generála Noriegu v Panamně . Tisíce nevinných obyvatel Panamy přišli o život . A znovu na presidentu USA neutkvěla žádná skvrna , nebyl obžalován za jedinou smrt . /. pozn. admin. stejná situlace trvá dodnes, presidenty USA nemá kdo obžalovat za jejich zločiny , protože taková síla na světě zatím není , nezbývá jedině počkat až se tato říše zla , rozloží a rozpadne zevnitř. Dosud žádné imperium na světě nabylo navždy ! /

Ve výčtu bych mohl dále pokračovat. A o vztazích Anglie a Irska je špatné se jen zmiňovat .

Co způsobily zbraně z NSR tureckým Kurdům nebo černému obyvatelstvu jižní Afriky , se lze jen dohadovat nebo klást si jen řečnické otázky . Ale nikdo nespočítá mrtvé a nikdo neukáže prstem na viníka.

Vypočítal jsem pouze některá politická rozhodnutí tkzv. právních států . Každý si je může porovnat s tím ,které přijaly země Varšavské smlouvy ,když se rozhodly postavit zeď mezi nimi a zeměmi paktu NATO. Budete mi oponovat , že rozhodnutí jiných zemí nemůžete a nesmíte posuzovat. Řeknete mi , že vás to nezajímá Přesto jsem přesvědčen , že rozsudek nad dějinami NDR nemůže být vynesen aniž budou vzaty v úvahu skutečnosti , které se odehrávaly v jiných zemích po rozdělení do dvou politických bloků. Domnívám se ,že každé poiltické jednání musí být hodnoceno výhradně v souvislosti s duchem doby ve které k němu došlo . Pokud budete mít zavřené oči a nebudete chtít přihlédnout k tomu , co se ve světě v letech 1961 - 1989 za hranicemi Německa odehrávalo , tak nemůžete vynést spravedlivý rozsudek.

Obrazek

hraniční sloupek bývalé NDR

I kdyby jste se omezili jen na Německo a porovnávali politická rozhodnutí , které přijaly oba Německé státy , vyšla by vám čestná a objektivní bilance ve prospěch NDR . Kdo svému národu upírá právo na práci , na bydlení ,jako je tomu v NSR , omezuje existenci velkého počtu lidí , kteří nevidí jiné východisko , než se ze životem rozloučit. Nezaměstnanost , bezdomoveství , drogová závislost jsou výsledkem politického rozhodnutí v podmínkách tržního hospodářství .Dokonce i tak politické rozhodnutí , jakým je zrušení omezení rychlosti na dálnicích ,je možné v ústavním státě , v němž mají hlavní slovo nikoliv svobodně zvolení poslanci ale nikým nezvolení hospodářští bossové.Pokud by kriminální oddělení generální prokuratury komorního soudu svou pozornost zaměřílo tímto směrem , pak bych měl brzy možnost představitelům NSR znovu, jako jsem to dělal dříve,stisknout ruku,tentokrát ovšem v berlínském vězení Moabit. K tomu však nedojde , neboť v tržním hospodářství mrtví žádná práva nemají.

Nepatřím k těm ,kteří by chtěli bilanci němeských dějin vztahovat na sebe. K tomu čas ještě nedozrál .Bilanci udělají později jiní.

Žil jsem pro NDR . Zejména od května 1971 jsem nesl podstatný díl odpovědnosti za její dějiny. Zcela mě to poznamenalo a jsem také vlivem stáří a nemoci oslaben.Přesto se na konci svého života vím ,že NDR nebyla založena zbytečně. Podala důkaz ,že socializmus je života schopný a může lidem dát více než kapitalismus .Byl to experiment ,který prokázal své opodstatnění.Lidstvo se ještě nikdy kvůli jednomu ztroskotanému experimentu nevzdalo hledání nových objevů a cest.Teď jde o to zkoumat proč náš experiment ztroskotal . Jistě ztrokotal , také proto , že my , tím míním všechny osoby v evropských socialistických státech , jsme se nevyvarovali chyb.Ke ztroskotání socializmu v Německu došlo také proto , že občané NDR ,stejně jako ostatní Němci se rozhodli pro chybnou volbu a naši protivníci byli v přesile.. Zkušenosti z dějin NDR jako i ostatních socialistických zemí , se stanou pro miliony občanů v dosud existujících socialistických zemích a pro svět zítřka potřebné a použitelné . Kdo svou práci a život věnoval NDR nežil zbytečně . Stále více východních Němců ví ,že životní podmínky v NDR je deformovaliy méně než západní němce v tržním hospodářství. /pozn. admin. a ono se to potvrzuje ! /, že děti v NDR vyrůstali v jeslích , školkách , a školách zahrnuti větší péčí ,bez starosti ,šťastnější a vzdělanější než ve školách na ulicích pod vlivem mocných NSR.Nemocní poznají ,že zdravotnictní NDR navzdory určité zaostalosti se ne ně dívalo jako na pacienty a nikoliv jako na objekty v tržním hospaodářství. Umělci pochopí , že údajná nebo skutečná cenzura nebyla tolik zaměřena proti umění jako je cenzura trhu.Občané NDR poznají ,že byrokracie NDR a fronty na nedostatkové zboží si nevyžádaly tolik času jako byrokracie v NSR. Dělníci a rolníci poznají , že NSR je státem byznysmenů a ,že označení NDR jako stát dělníků a rolníků nebyla fráze . Ženy si budou více vážit svého rovnoprávného postavení i práva rozhodovat o sobě samých ,jak tomu bylo v NDR. Mnozí kteří se dostanou do křížku se zákony NSR , budou společně s p. Bohleylovou , která nám komunistům spílala,říkat : " mnozí také pochpopí, že volba mezi CDU/CSU,SPDaNDP není nic víc než jen zdánlivou svobodou ".Poznají ,že v denním životě ,zejména na pracivištích měli v NDR neporovnatelně větší svobodu, než jak mají nyní.Konec konců také poznají , že důvěra a jistota jakou měli drobní a v porovnání s NSR chudí občané , už není samozřejmostí , každý den v kapitalizmu dostávají na vědomí jakou cenu mají.

Bilance 40 letých dějin NDR vypadá jinak , pochází-li od politiků a sdělovacích prostředků v NSR . S časovým odstupem to bude stále zřetelnšjší.

Tento proces s námi , členy Národní bezpečnostní rady ,má být novým norimberským soudem nad komunisty.Tento podnik je však odsouzen ke krachu. V NDR nebyly koncentrační tábory,,plynové komory, politické poravy, lidové soudy, gestapo,jednotky SS. NDR nevedla ,žádnou válku a nedopuštělo se zločinů proti lidskosti. NDR byla ze zásady antifašistický stát,který za své mírové inciativy , získal vysoké mezinárodní uznání ./ pozn.admin. na rozdíl od USA a jeho spojence NSR! /

Proces s námi "papaláši " NDR ,má vyvrátit tvrzení ,že malí se věšejí a velké necháváme volně pobíhat" .Rozsudek nad námi má otevřít cestu na " šibenici" také malým .

Proces má rovněž pomoci ocejchovat NDR nálepkou bezprávního státu . Stát který byl řízen zločinci jako jsme my , nemohl být právním státem. Tomu,kdo se držel tohoto státu ,kdo jako občan NDR poctivě pracoval,má být vypáleno Kainovo znamení .Stát kde právo nexistuje , může být samozřejmě podporován jen takovými ogranizacemi jako byla např. SED .Kolektivní vina , kolektivní trest nastupují místo individuální odpovědnosti . Děje se tak proto , aby údajné zločiny nebyly promlčeny.Fáráři z NDR dávají svá jména všanc nové inkvizici , moderní honbě na čarodějnice . Miliony jsou tím vrženy bez milosti na okraj společnosti. Bude mezi nimi hodně těch ,jímž budou výrazně omezeny jejich existenční možnosti .

K tomu aby byl člověk odsouzen k pomalé občanské smrti,stačí , že byl zaregistrován jako spolupracovník tajných služeb. /pozn. admin. jako je tomu v ČR byl to mustr pro všechny tkzv. býv. social. země./ .Naopak novinář ,který začne udávat ,je vážen a vysoce honorován. Jen o jeho oběti se nikdo nezajímá. Počet sebevražd rovněž nikoho nevzrušuje . To vše děje pod záštitou vlády která se nazývá křesťanskou a liberální , za přihlížení opozice, ba dokonce s její podporou , která si tohoto názvu zaslouží ,stejně tak málo jako přívlastek sociální. To vše se děje s porozuměním a laskavostí tohoto právního státu.

Politický charakter tohoto procesu je dán také tím ,že je to soud nad antifašisty . V stejné době ,kdy na ulicích řádí beztrestně skutečný neonacistický mor,který pronásleduje a vraždí cizince , jako např. v Mallnu,prokazuje právní stát skutečnou sílu pronásledováním komunistů. To vše jsme už jednou zažili.

Pokud hledáme politický přínos tohoto procesu , pak je důkazem pokračující studené války , je projevem negace "nového myšlení" / pozn. admin. v roce 1992 se ještě tento výraz pro Gorbačovský termín používal , kapitalisti -demokraté ho již nepotřebovali, okamžitě začali myslet po staru jako vždy i před tím , museli mít velkou švandu z toho co Gorbačov a jeho klika vymyslela/ . Tento proces ukazuje skutečný charakter NSR. Obžaloba , rozhodnutí soudu o její přípustnosti , ,naše zadržení ,a uvěznění , to jsou symptomy studené války.Okolnosti o nichž by měl soud rozhodnout sahají až do roku 1964.Svět se však od té doby změnil . Ale Německá justice vede politické procesy jako za císaře Wilhelma II.Překonala předchozí politickou "slabost" ,která jí přepadla po roce 1968 .Znovu vyhrála stará antikomunistická tradice.Označují nás za "betonové mozky " neschopné reformovat se.Ale právě tento proces ukazuje ,kde vládnou betonové mozky a kdo je neschopen reforem. Když se díváme ven ,nevadí jím ,že Gorbačov dostává čestné občanství Berlína a laskavě mu odpouštíme jeho památný zápis do Čestné knihy obránců berlínské zdi. Ale při pohledu dovnitř zůstáve tvrdí jako Krupova ocel.Věrní spojenci Gorbačova jsou postaveni před soud .Gorbačov i já -oba patříme světovému komunistickému hnutí . /pozn. admin. v tomto se Honecker velmi mýlil , Gorbačov v té době a ani již dávno před ní , nepatřil do řad tohoto hnutí , tímto se jen maskoval ale již se svojí klikou v čele s Jakovlevem a Ševarnadzem pracovali na demontáži socialistického systému v Evropě./ Je známo že , v něčemž se naše názory rozcházely . Ale tehdejší rozdíly mezi námi byly menší , než to co nás spojovalo.Mně však spolkový kancléř nepřirovnal ke Goebbelsovi a já bych mu to ani neprominul . Ale pro spolkového kancléře a pro Gorbačova není tento proces překážkou přátelských vztahů. To rovněněž o něčem vypovídá ./pozn. admin. toto svědčí o zradě které se Gorbačov dopustil i na ostatních představitelích v social. státech. /

Obrazek

Svůj výklad jsem skončil. Učiňte co nemůžete neučinit.

Erich Honecker byl osvobozen a emigroval do CHile kde žil u své dcery s manželkou Margot až do své smrti v roce 1994.