Jdi na obsah Jdi na menu
 


Evropská inciativa - Zaručený základní příjem

 

Prohlubování sociálních rozdílů ve společnosti, obecně vyjadřované termínem "rozvírání nůžek mezi bohatými a chudými", v rámci ."sociálního neklidu".

Ve společnosti ve které jsou hluboké sociální rozdíly, nemůže fungovat žádný druh demokracie.

Chudí nemohou využívat svých práv, v rámci demokracie, jsou svojí ekonomickou situací zatlačováni do pozice pouhých "pozorovatelů" dějů kolem sebe. Reálně se musí prioritně zajímat o své "bytí", v rámci filozofie moje existence v rámci "všedního dne". To znamená boj o "střechu nad hlavou", obživu, prostředky na vzdělávání dětí, a jiné základní potřeby života . Narůstající počet anomických sebevražd,/ pocit nemožnosti změnit svůj sociální stav, život/ .Vždy charakterizuje prohlubující se sociální rozdíly ve společnosti. A zároveň narůstající možnost sociálních konfliktů.

Jednou z hlavních příčin ekonomické nerovnosti ve společnosti, která funguje v režimu, tržních ekonomických vztahů, je nevyrovnanost trhu práce a možností investování všech ekonomických skupin obyvatelstva.

 

Teorie projektu sociálně-politického modelu " Nepodmíněný základní příjem".

"Usilovali jsme o to, abychom práci zmechanizovali, abychom člověka osvobodili, a teď si stěžujeme, že nemáme pracovní místa. A nikdo neřekne: Ano, hrome, právě proto posledních 100 let lidé těžce pracovali, abychom už takhle pracovat nemuseli! Nepodmíněný základní příjem je sociálně-politický model přerozdělování prostředků, ve kterém naprosto každý občan, nezávisle na své ekonomické situaci či jiných podmínkách, získává rovnocenný základní příjem zajišťující důstojné a kulturní postavení ve společnosti. Spravedlivý podíl bohatství země, na kterou se narodil a kterou sdílí s ostatními spoluobčany. Model též řeší sjednocení daní, jež se nabalují na produkt či službu během dlouhé cesty ke spotřebiteli v jednu komplexní daň uplatňovanou až na konci řetězce.

 
 V současné době probíhá v EU  podepisování petice, která bude předložena do EP, nutno sebrat 1 milion podpisů v členských státech EU.
V ČR. je nutno pod podřit petici 16 500 podpisy.
 

Petice je v současnosti uzavřená,bylo nasbíráno po EU - 285 000 tisíc podpisů.

V ČR. bylo nasbíráno 30% , potřebných popisů.

Petice s podpisy bude předána orgánům EU. k projednání. I  když se nepodařilo sesbírat potřebný právně závazný počet podpisů je to obrázek o mínění občanů EU. Tento první pokus o zajištění humanity a ekonomických záruk existence občana EU. Je odpovědí na manipulace s ekonomickou odpovědností státu postarat se o své občany a zajistit jim právo na jejich ekonomickou existenci.

Je ostudou tkzv. "levicových stran" , že se na této inciativě nepodíleli větší měrou, když starost o "blaho" skupin sociálně postižených občanů maji ve svých programech, které nenaplňují !

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Zdroj:

Kulturní impuls, Dniel Hani - Emo Schmidt

TV Solidarita

Pražská škola Alternativ.

Autor : Dr. M.V.